Kim jesteśmy?

Czyli co robimy i dlaczego

Misją Samorządu Studenckiego AT jest reprezentowanie studentów wobec Akademii, wspieranie ich inicjatyw oraz obrona ich praw.

Samorząd to także możliwość realizowania swoich pasji i zdobycia nowych umiejętności.

Dowiedz się więcej »

Polecamy

Zmiany w stypendiach

Zwiększony maksymalny dochód na członka rodziny (stypendium socjalne), nowe zasady przyznawania stypendium rektora - to tylko niektóre ze zmian. Zapoznaj się ze wszystkimi.

Bądź na bieżąco!

Śledź nas:

Facebook

Newsletter

RSS

 

WYBORY 2020 – 2022

OGŁOSZENIE SAMORZĄDOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27.08.2020 r.

W związku z nieosiągnięciem wymaganej frekwencji w pierwszym terminie wyborów właściwych przedstawicieli studenckich do Senatu, odbędzie się drugi termin wyborów w dniach 28-29 sierpnia br.

Linki z tokenami do głosowania zostaną przesłane wszystkim studentom drogą elektroniczną, na pocztę uczelnianą.

Przewodnicząca
Samorządowej Komisji Wyborczej

Joanna Adamiec

Protokół z WYBORÓW INDYKACYJNYCH

do Senatu Akademii Teatralnej w Warszawie

Po przeprowadzonych w dniach 19-20.08.2020 r. wyborach indykacyjnych na członkinie i członków Senatu Akademii Teatralnej w Warszawie, ogłaszam, że kandydatkami i kandydatami na Senatorów zostali wybrani:

Z KIERUNKU AKTORSTWO I AKTORSTWO TEATRU MUZYCZNEGO:

1. Dominik Rubaj – 16 głosów

2. Paulina Matusewicz – 10 głosów

Z KIERUNKU WIEDZA O TEATRZE:

1. Iga Skolimowska – 6 głosów

2. Patryk Warchoł – 6 głosów

Z KIERUNKU REŻYSERIA:

1. Aleksandra Bielewicz – 6 głosów

Z FILII W BIAŁYMSTOKU:

1. Małgorzata Dębska – 4 głosy

2. Monika Wiech – 3 głos

Tym samym stwierdzam, że reszta wskazanych kandydatów nie osiągnęła progu wyborczego, jakim były 3 głosy poparcia.

Przewodnicząca

Samorządowej Komisji Wyborczej

Joanna Adamiec

UCHWAŁA SAMORZĄDOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

działając na podstawie

Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów oraz Statutu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Samorządowa Komisja Wyborcza zarządza

WYBORY NA PRZEDSTAWICIELI STUDENCKICH DO SENATU AKADEMII,

które odbędą się w głosowaniu elektronicznym poprzez system elektronicznej poczty uczelnianej.

WYBORY INDYKACYJNE – zgłaszanie kandydatów:

18-20 sierpnia 2020 r.

WYBORY WŁAŚCIWE – głosowanie na kandydatów:

25-27 sierpnia 2020 r.

DRUGI TERMIN WYBORÓW WŁAŚCIWYCH– w przypadku braku kworum lub niewyłonienia przedstawicieli w głosowaniu w pierwszym terminie:

28-29 sierpnia 2020 r.

Warszawa, 10.08.2020 r.

Samorządowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości podział mandatów:

1) studenci Filii w Białymstoku – 2 mandaty
2) studenci kierunku aktorstwo i aktorstwa teatru muzycznego w siedzibie w Warszawie –          2 mandaty
3) studenci kierunku wiedza o teatrze – 2 mandaty
4) studenci kierunku reżyseria w siedzibie w Warszawie – 1 mandat

Samorządowa Komisja Wyborcza w składzie:

Joanna Adamiec
Agata Nierzwicka
Jakub Pruski
Oskar Lasota
Katarzyna Kujawa
Małgorzata Tarasewicz-Wosik
Marta Twardowska
Natalia Siedlecka
Paulina Matusewicz
Tymon Sarosiek