Aktualności

Wybory Przewodniczącego Samorządu Studentów AT

Wybory Przewodniczącego 

Samorządu Studentów Akademii Teatralnej

23 marca, 10.00-16.00

Akademia Teatralna (Warszawa i Białystok)

Przyjdź i zagłosuj!

 

Zgłoś swoją kandydaturę:

Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego dokonuje minimum 5 członków Konwentu Samorządowego lub 40 studentów Akademii. Podstawą do zarejestrowania kandydata jest lista z podpisami osób go popierających oraz pisemne oświadczenie zgłaszanego studenta, w którym wyraża on zgodę na kandydowanie.

Dokumenty należy dostarczyć Samorządowej Komisji Wyborczej:

  • Barbara Wiśniewska (WR)
  • Jakub Hojda (WA)
  • Kacper Gugała (WOT)

Podpisy i oświadczenie muszą być dostarczone najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem wyborów.

Do pobrania:

Pytania? samorzad@at.edu.pl

 

Konwent Samorządowy – 17.02.2015

Szanowni koledzy studenci,

zapraszam serdecznie wszystkich starostów oraz senatorów studenckich na spotkanie Konwentu, które odbędzie się we

wtorek (17.02.2015) o godz. 14:00.

Przypominam, że stawić się na nim powinni starości wszystkich roczników z każdego wydziału miejscowego.

Z pozdrowieniami,
Marszałek Konwentu
Adrianna Grochala

 

Spotkanie Opłatkowe – czwartek 18.12.2014

Z wielką przyjemnością zapraszamy wszystkich Profesorów, Studentów, Absolwentów oraz Przyjaciół

Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

na tradycyjne Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się

w czwartek (18.12.2014) o godzinie 14:00 w Sali Gimnastycznej.

Do zobaczenia!

Opłatek 2014

 

Konwent Samorządowy – 18.11.2014

Szanowni koledzy studenci,

zapraszam serdecznie wszystkich starostów oraz senatorów studenckich na spotkanie Konwentu, które odbędzie się we

wtorek (18.11.2014) o godz. 14:00.

Przypominam, że stawić się na nim powinni starości wszystkich roczników z każdego wydziału miejscowego.

Z pozdrowieniami,
Marszałek Konwentu
Adrianna Grochala

 

Dzień i godziny Rektorskie!

Z nieukrywaną radością prezentujemy treść „jeszcze ciepłego” zarządzenia Rektora dotyczącego listopadowego toku naszych studiów, wedle którego dzień:

 

31.10.2014 (piątek)

ogłasza się dniem częściowo wolnym od zajęć akademickich dla wszystkich Wydziałów Akademii

godziny Rektorskie obowiązują od 14:30

[z zachowanym prawem do korzystania z sal dydaktycznych]

.

.

.

.

10.11.2014 (poniedziałek)

ogłasza się dniem wolnym od zajęć akademickim dla wszystkich Wydziałów Akademii

 

Konwent Samorządowy – 30.10.2014

Szanowni koledzy studenci,

zapraszam serdecznie wszystkich starostów oraz senatorów studenckich na spotkanie Konwentu, które odbędzie się w

czwartek (30.10.2014) o godz. 14:00.

Przypominam, że stawić się na nim powinni starości wszystkich roczników z każdego wydziału miejscowego oraz zamiejscowego.

Z pozdrowieniami,
Adrianna Grochala

 

Stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminu przyznawania pomocy materialnej prezentujemy garść najważniejszych informacji dotyczących stypendiów socjalnych:

  • Dochód przypadający na jednego członka rodziny, uprawniający do pobrania świadczeń, nie może przekroczyć 850,20 zł (od 01.11.2014 będzie on wynosił 895,70 zł)
  • Wniosek można złożyć w każdym momencie roku. Jeżeli jednak zrobisz to do 3 listopada otrzymasz stypendium za cały rok akademicki. W innym przypadku studentowi nie przysługuje wyrównanie.
  • Wnioski rozpatrują wydziałowe komisje stypendialne.
  • Możesz wnioskować o dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego. Wystarczy zaznaczyć to we wniosku. Ta forma pomocy zastępuje dawne stypendium mieszkaniowe.
  • Wzory wniosków i regulamin przyznawania pomocy materialnej można znaleźć na stronie internetowej Akademii w zakładce ” Stypendia” oraz naszym dziale DOKUMENTY
 

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim SGH

Informujemy, że do 30 sierpnia 2014 istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim SGH na rok akademicki 2014/2015.

Wniosek należy złożyć w Rektoracie AT. Liczba miejsc poważnie ograniczona.

Zasady przyznawania miejsca w Domu Studenckim opisane zostały w zakładce Dla Studenta – Dom Studencki.

Szkoła Główna Handlowa dysponuje dwoma akademikami (oba znajdują się w okolicach Al. Niepodległości). Informacje o ich dokładnej lokalizacji znajdziecie tutaj.

 

Letni Kurs Teatru Forum

Teatr Forum to dramowa technika pracy teatralnej, powstała z założeń Theatre of the Opressed Augusto Boala, która umożliwia widzom wejście na scenę i zmianę biegu scenicznych wydarzeń, dając w ten sposób szansę poszukiwania nowych rozwiązań prezentowanych problemów. Elementy Teatru Forum często stosowane są także podczas pracy warsztatowej z młodzieżą, grupami defaworyzowanymi czy społecznościami lokalnymi.

Specjalnie dla studentów Wydziału Wiedzy o Teatrze, którzy w przyszłości planują pracować jako instruktorzy teatralni i animatorzy, przygotowano trzydniowy cykl warsztatów prowadzony przez dyplomowanych trenerów z firmy Drama Way. Szkolenie odbędzie się w dniach 17-19 września (środa-piątek, po 8 godzin dziennie) w Teatrze Collegium Nobillium.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie jego ukończenia. Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY dzięki dofinansowaniu Samorządu Studentów AT oraz Dziekana WOT.

Plan warsztatów wygląda następująco:

DZIEŃ I
• Integracja grupy

• Praca warsztatowa z wykorzystaniem metod i ćwiczeń stworzonych przez Augusto Boala

• Omówienie idei i filozofii pracy metodą Teatru Forum

DZIEŃ II
• Podział na grupy: praca nad historią zgodnie z metodyką Teatru Forum: wybór historii, pogłębienie konfliktu, zarys scen do spektaklu Teatru Forum

• Omówienie struktury spektaklu i warsztatów oraz sylwetki Augusto Boala

DZIEŃ III:
• Dalsza praca nad scenami Teatru Forum, dopracowanie bohaterów i scen

• Prezentacja roboczych spektakli Teatru Forum uczestnikom pozostałych grup wraz z podejmowaniem interwencji

• Omówienie:
1. roli i zadania prowadzącego (tzw. Jokera) i aktorów Teatru Forum: omówienie metody wzbudzania zaangażowania publiczności, tzw. ‘trudnych’ interwencji, momentu zakończenia spektaklu Teatru Forum

2. projektów Teatru Forum (m.in grupy młodzieży, osób bezdomnych)
• Zakończenie szkolenia

 

 
W szkoleniu może wziąć udział 16 osób. Aby mogło się ono odbyć potrzebujemy waszych wstępnych zgłoszeń jak najszybciej. Jeśli chcecie wziąć udział w kursie, napiszcie do Karoliny Gromke:
karolina.gromke@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Konkurs – PRASKIE QUADRIENNALE

W czerwcu 2015 roku odbędzie się w Pradze kolejne Praskie Quadriennale – Prague Quadrennial of Performance Design and Space, wystawa poświęcona projektowaniu przestrzeni na potrzeby sztuk performatywnych. Przygotowanie polskiej prezentacji jest programem rządowym realizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Praskie Quadriennale jest największym scenograficznym wydarzeniem wystawienniczym na świecie, które odbywa się od 1967 roku co cztery lata w Pradze. Wystawa prezentuje szerokie spektrum praktyk scenograficznych – od scenografii scenicznej przez projektowanie kostiumów, światła i dźwięku, po nowe praktyki, takie jak site-specific art, scenografia stosowana, miejski performance, kostium jako performance i wiele innych.

W ramach przygotowań polskiej ekspozycji Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza Konkursu na koncepcję i realizację prezentacji w sekcji studenckiej. Do Konkursu zgłaszać można projekty przygotowane przez studentów szkół wyższych, w szczególności takich kierunków jak: scenografia, architektura, sztuki wizualne, teatrologia.

Preferowane będą projekty przygotowane przez zespoły złożone ze studentów różnych kierunków i/lub różnych uczelni wyższych, a także takie, które będą podejmować dialog międzyuczelniany i interdyscyplinarny w zakresie szeroko rozumianego projektowania przestrzeni na potrzeby sztuk performatywnych.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2014 r.
Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na PQ’15.
Dodatkowo Autor/Autorzy otrzymają nagrodę o łącznej wartości 15 tysięcy złotych.

Dodatkowe informacje oraz szczegółowy regulamin znajdziecie na stronie Instytutu Teatralnego.