Dla studenta

Stypendia

Wszystkie informacje dotyczące sposobu przyznawania stypendiów oraz regulaminy znajdziesz w dziale Stypendia.

Wzory wniosków znajdziesz w Dokumentach.

Dom studencki – „Dziekanka”

Aby otrzymać miejsce w „Dziekance”, należy złożyć wniosek do rektora. Więcej informacji o przyznawaniu miejsc znajduje się w dziale Dziekanka.

Wzór wniosku znajdziesz w Dokumentach.