Samorząd

Kim jesteśmy?

Samorząd Studentów Akademii Teatralnej to inaczej wszyscy studenci naszej uczelni. Aby mógł sprawnie funkcjonować, studenci wybierają spośród siebie swoich przedstawicieli: Przewodniczącą_ego, starostów i senatorów. Studenci są również obecni w komisjach stypendialnych i komisjach dyscyplinarnych oraz mają swoich elektorów w wyborach na Rektora i przedstawicieli w Senacie.

Zadania Samorządu

  1.  obrona praw studentów,
  2. popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych inicjatyw studenckich,
  3. ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się,
  4. uczestniczenie w decydowaniu o sprawach Akademii w zakresie i na zasadach określonych Ustawą i Statutem Akademii Teatralnej oraz innymi przepisami,
  5. współdecydowanie z władzami Akademii w sprawach socjalno-bytowych studentów, w szczególności sprawach pomocy materialnej, oraz opiniowanie kwot opłat wnoszonych przez studentów w toku studiów,
  6. opiniowanie projektów decyzji organów Akademii,
  7. wybieranie przedstawicieli do kolegialnych organów Akademii,
  8. wyrażanie opinii społeczności studenckiej w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi.

(§ 6 Regulaminu Samorządu Studenckiego)

Skład Samorządu

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii Teatralnej

Maria Czok

Wiceprzewodniczący

Magdalena Strojnowska – kierunek Wiedza o Teatrze
Maciej Synowiec – kierunek Reżyseria

Członkowie Senatu AT z ramienia studentów

Aleksander Buchowiecki (kierunek aktorstwo)

Julia Flisińska (kierunek aktorstwo)

Julia Głębocka (kierunek wiedza o teatrze)

Aleksy Jakubiec (kierunek wiedza o teatrze)

Maciej Synowiec (kierunek reżyseria)

Wojciech Leśniewski (Filia w Białymstoku)

Mateusz Wyżliński (Filia w Białymstoku)

Promocja i Współpraca

samorzad@e-at.edu.pl

Współpraca

Wszystkie firmy, instytucje i organizacje, chętne do współpracy z Samorządem Studenckim AT:

samorzad@e-at.edu.pl.

Jesteś osobą studiującą? Masz pomysły i chęć do działania? Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w Akademii? A może po prostu pragniesz pomóc Samorządowi w wypełnianiu jego obowiązków? Dołącz do nas!

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, uwagi i propozycje. Również od Ciebie zależy to, jak wygląda nasza działalność :)

Dodaj komentarz