Wybory Przewodniczącego Samorządu Studentów AT

Wybory Przewodniczącego 

Samorządu Studentów Akademii Teatralnej

23 marca, 10.00-16.00

Akademia Teatralna (Warszawa i Białystok)

Przyjdź i zagłosuj!

 

Zgłoś swoją kandydaturę:

Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego dokonuje minimum 5 członków Konwentu Samorządowego lub 40 studentów Akademii. Podstawą do zarejestrowania kandydata jest lista z podpisami osób go popierających oraz pisemne oświadczenie zgłaszanego studenta, w którym wyraża on zgodę na kandydowanie.

Dokumenty należy dostarczyć Samorządowej Komisji Wyborczej:

  • Barbara Wiśniewska (WR)
  • Jakub Hojda (WA)
  • Kacper Gugała (WOT)

Podpisy i oświadczenie muszą być dostarczone najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem wyborów.

Do pobrania:

Pytania? samorzad@at.edu.pl