GRANTY STUDENCKIE 2014/2015

Ruszamy z grantami studenckimi! Chcecie zrealizować jakiś projekt studencki ale brak Wam na niego środków? Do 18 marca możecie składać wnioski o dofinansowanie zadania w zakresie studenckiej działalności naukowej, artystycznej i kulturalnej.

Wniosek  w formie papierowej należy złożyć w Samorządzie Studenckim lub do członka Komisji Grantowej. Wszelkie informacje jak i zasady oraz kryteria przyznawania dofinansowania znajdziecie we wniosku. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

Tegoroczne wnioski oceniać będzie Komisja Grantowa, której skład uchwalono Konwencie Samorządowym w dni 17 lutego 2015 r.

Skład Komisji:

1. Pani Adrianna Grochala (WOT)

2. Pan Tomasz Adamski (WA)

3. Pan Grzegorz Simborowski (WR)

 

Zasady dofinansowania zadań w zakresie studenckiej działalności naukowej, artystycznej
i kulturalnej w roku akademickim 2014/2015:

 

§1.         

  1. Cele dofinansowania zadań:

a)       Rozwój działalności organizacji studenckich (ze szczególnym uwzględnieniem kół naukowych)

b)       Promocja przedsiębiorczości w środowisku studentów AT

c)       Promowanie inicjatyw studenckich AT

d)       rezentacja dorobku artystycznego i naukowego studentów AT

 

2.    Rodzaje zadań kwalifikujących się do rozpatrzenia:

  • Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i innych inicjatyw służących rozwijaniu aktywności naukowej,
  • Organizacja koncertów, festiwali, wsytaw, spektakli i innych imprez kulturalnych angażujących studentów lub absolwentów AT,
  • Organizacja zoorganizowanych wyjazdów studentów AT (festiwale, wystawy, konkursy, przeglądy krajowe)
  • Organizacja wielopłaszczyznowych projektów angażujących studentów z różnych wydziałów.

§2

1. Uprawnionymi do wnioskowania o dofinansowanie zadania są studenci posiadający ważną legitymację studencką Akademi Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

 

§3

1. Tryb naboru wniosków:

a)         Termin naboru wniosków: do 18 marca 2015 r.

b)         Wnioski należy składać w formie papierowej do Gabinetu Samorządu Studentów Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie (osobiście lub za pośrednictwem Prezydium Samorządu Studentów).

c)         Podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań dokonuje trzyosobowa Komisja powołana w tym celu przez Konwent Samorządowy.

d)         W składzie Komisji musi znaleźć się po jednym przedstawicielu z każdego Wydziału Miejscowego.

e)         Samorząd Studencki Akademii Teatralnej poinformuje wnioskodawcę o przyznaniu dofnansowania w terminie do 27 marca 2015 r.

 

§4

1.   Kryteria oceny wniosków:

a)       Zgodność z celami zawartymi w punkcie 1 i 2.

b)       Maksymalna kwota dofinansowania: 1 500, 00 zł.

c)       Ocena merytoryczna zadania.

d)       Wysokość deklarowanych środków własnych oraz pozyskiwanych źródeł.

e)       Liczba beneficjentów projektu.

 

§5

1. Warunki rozliczenia:

a)             Wnioskodawca zobowiązany jest w ciągu 14 dniu po zakończeniu zadania do rozliczenia kwoty dofinansowania (przedłożenia: faktur, specyfikacji wydatkowania środków finansowych, sprawozdania merytorycznego)

b)             Rozliczenie kwoty dofinansowania musi nastąpić do dnia 30.09.2015  r.