Prawo

Stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015

Odpłatność za drugi kierunek studiów – stanowisko PSRP i MNiSW

Zmiany w Statucie Akademii Teatralnej – aktualizacja

Zmiany w Statucie Akademii Teatralnej