Zmiany w Statucie Akademii Teatralnej – aktualizacja

Po niedawnych zmianach w Statucie AT, Senat dokonał w nim kilku poprawek, zgłoszonych przez uczelnianą komisję wyborczą. Nie wprowadzają one znaczących zmian wobec poprzedniej wersji Statutu: dotyczą tylko ostatnio zmienianych paragrafów, w których znaleziono drobne błędy stylistyczne i merytoryczne. Niemniej zachęcamy do zapoznania się z obecnie obowiązującą treścią Statutu. Dokument ten zawsze można znaleźć w zakładce Dokumenty.