Letni Kurs Teatru Forum

Teatr Forum to dramowa technika pracy teatralnej, powstała z założeń Theatre of the Opressed Augusto Boala, która umożliwia widzom wejście na scenę i zmianę biegu scenicznych wydarzeń, dając w ten sposób szansę poszukiwania nowych rozwiązań prezentowanych problemów. Elementy Teatru Forum często stosowane są także podczas pracy warsztatowej z młodzieżą, grupami defaworyzowanymi czy społecznościami lokalnymi.

Specjalnie dla studentów Wydziału Wiedzy o Teatrze, którzy w przyszłości planują pracować jako instruktorzy teatralni i animatorzy, przygotowano trzydniowy cykl warsztatów prowadzony przez dyplomowanych trenerów z firmy Drama Way. Szkolenie odbędzie się w dniach 17-19 września (środa-piątek, po 8 godzin dziennie) w Teatrze Collegium Nobillium.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie jego ukończenia. Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY dzięki dofinansowaniu Samorządu Studentów AT oraz Dziekana WOT.

Plan warsztatów wygląda następująco:

DZIEŃ I
• Integracja grupy

• Praca warsztatowa z wykorzystaniem metod i ćwiczeń stworzonych przez Augusto Boala

• Omówienie idei i filozofii pracy metodą Teatru Forum

DZIEŃ II
• Podział na grupy: praca nad historią zgodnie z metodyką Teatru Forum: wybór historii, pogłębienie konfliktu, zarys scen do spektaklu Teatru Forum

• Omówienie struktury spektaklu i warsztatów oraz sylwetki Augusto Boala

DZIEŃ III:
• Dalsza praca nad scenami Teatru Forum, dopracowanie bohaterów i scen

• Prezentacja roboczych spektakli Teatru Forum uczestnikom pozostałych grup wraz z podejmowaniem interwencji

• Omówienie:
1. roli i zadania prowadzącego (tzw. Jokera) i aktorów Teatru Forum: omówienie metody wzbudzania zaangażowania publiczności, tzw. ‘trudnych’ interwencji, momentu zakończenia spektaklu Teatru Forum

2. projektów Teatru Forum (m.in grupy młodzieży, osób bezdomnych)
• Zakończenie szkolenia

 

 
W szkoleniu może wziąć udział 16 osób. Aby mogło się ono odbyć potrzebujemy waszych wstępnych zgłoszeń jak najszybciej. Jeśli chcecie wziąć udział w kursie, napiszcie do Karoliny Gromke:
karolina.gromke@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!