Dzień i godziny Rektorskie!

Z nieukrywaną radością prezentujemy treść „jeszcze ciepłego” zarządzenia Rektora dotyczącego listopadowego toku naszych studiów, wedle którego dzień:

 

31.10.2014 (piątek)

ogłasza się dniem częściowo wolnym od zajęć akademickich dla wszystkich Wydziałów Akademii

godziny Rektorskie obowiązują od 14:30

[z zachowanym prawem do korzystania z sal dydaktycznych]

.

.

.

.

10.11.2014 (poniedziałek)

ogłasza się dniem wolnym od zajęć akademickim dla wszystkich Wydziałów Akademii