Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Koleżanki i Koledzy,

z przyjemnością informujemy, że wraz z ogłoszeniem przez JM Rektora stosownego Zarządzenia, można już składać wnioski o przyznanie Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie do dnia 27 października 2016 r.

Wzory wniosków znajdziecie w dziale Dokumenty.