WYBORY 2016

 

logo-ssat
Wybory przedstawicieli studenckich

do Wydziałowych Kolegiów Elektorów

 

 

OGŁOSZENIE:

W związku z końcem kadencji kolegialnych ciał Akademii Teatralnej w nadchodzących dniach przeprowadzona zostanie procedura wyborów na kadencję 2016 – 2020, podczas której studenci będą wybierali swoich przedstawicieli w tych organach.

 

Pierwszym i najważniejszym etapem wyboru przedstawicieli studenckich w organach kolegialnych będzie wybór ELEKTORÓW STUDENCKICH.

 

Wybory te przeprowadzone zostaną zgodnie z postanowieniami Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

Harmonogram wyborów przedstawicieli studenckich do
Wydziałowych Kolegiów Elektorów:

 

WYBORY INDYKACYJNE: 25-26.02.2016 w godz. 1200 – 1500 w hallu głównym AT

WYBORY WŁAŚCIWE: 29.02.2016 w godz. 1100 – 1330 w Sali ESTRADOWEJ