WYBORY 2016 – FAQ

 


Wybory przedstawicieli studenckich

do Wydziałowych Kolegiów Elektorów

 

FAQ:

1. Kto wybiera Rektora Akademii Teatralnej?

Bezpośrednio Rektora Akademii Teatralnej wybiera Kolegium Elektorów na zebraniu wyborczym w dn. 20 marca 2016 r., spośród kandydatów, którzy zostali wcześniej wyłonieni w wyborach indykacyjnych i wyrazili zgodę na kandydowanie, jednocześnie spełniając wymogi formalne określone w Regulaminie wyborów na kadencję 2016 – 2020.

W wyborach indykacyjnych (7, 8 i 9 marca 2016 r.) swój głos oddać może każdy student Akademii Teatralnej, posiadający ważną legitymację studencką.  Tak więc pośrednio – wyboru Rektora dokona każdy z nas, czy to poprzez wskazanie kandydatury, czy wybór elektora, mającego później decydujący głos w wyborach w dn. 20 marca.

 

2. Kto to jest elektor studencki i jakie są jego kompetencje?

Przedstawiciele studentów w Wydziałowych Kolegiach Elektorów wybierani są teraz na czteroletnią kadencję, do ich zadań należeć będzie wybór Rektora (wyboru tego dokona „Uczelniane” Kolegium Elektorów, czyli Elektorzy Wydziałowi każdego z Wydziałów), Dziekana oraz składu ciał kolegialnych AT, tj. SENATU oraz RADY WYDZIAŁÓW (w tym także przedstawicieli studenckich w tychże organach).

 

3. Ilu elektorów studenckich będzie brało udział w wyborach?

Udział procentowy studentów w Wydziałowych Kolegiach Elektorów nie może być niższy niż 20%, co gwarantuje nam Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Dokładna ilość elektorów studenckich w Kolegiach Elektorskich każdego z  Wydziałów określana jest na podstawie ilości samodzielnych pracowników dydaktycznych, którzy wyznaczają 50% składu wydziałowego kolegium.

 

Bazując na przypuszczeniach możemy przyjąć, choć informacja ta zostanie podana oficjalnie do publicznej informacji przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w formie ogłoszenia, że ilość przedstawicieli studentów w Wydziałowych Kolegiach Elektorów będzie równa:

WA: 5 studentów

WR: 3 studentów

WOT: 2 studentów

 

4. Jak zostać elektorem studenckim?

Przedstawiciele studentów w Wydziałowych Kolegiach Elektorów wybrani zostaną w wbyorach właściwych, które odbędą się w najbliższy poniedziałek (29 lutego) w SALI ESTRADOWEJ, między godzinami 11:00 a 13:30.

W trakcie wyborów właściwych każdy student, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej, będzie mógł oddać głos na taką ilość elektorów studenckich, jaka wynika z proporcji wskazanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą (czyli zapewne student WA będzie głosował na max. 5 przedstawicieli swojego wydziału, a WR i WOT kolejno na 3 i 2 przedstawicieli).

Kandydatów na przedstawiciela studenckiego w Kolegium Elektorów studenci wybiorą w wyborach indykacyjnych, które odbędą się w najbliższy czwartek i piątek (25 i 26 lutego), w hallu głównym AT (przy schodach) w godzinach 12:00 – 15:00.

 

5. Na czym polegają wybory indykacyjne do Kolegium Elektorów?

Zanim wszyscy studenci spotkają się w poniedziałek w Sali ESTRADOWEJ, mają dwa dni (czwartek i piątek) na indykację swoich kandydatów do Wydziałowych Kolegium Elektorów.

W praktyce oznacza to, że każdy student musi oddać jeden głos na osobę, studiującą na tym samym wydziale,  która jego zdaniem powinna kandydować na elektora studenckiego.

Studenci, którzy otrzymają minimum 3 takie głosy indykacyjne będą kandydatami na elektorów studenckich podczas właściwych wyborów w poniedziałek, o ile złożą do poniedziałku pisemną wolę udziału w wyborach (wzór oświadczenia dostępny będzie w Samorządowej Komisji Wyborczej).

 

6. Czy można głosować na siebie?

Zarówno podczas wyborów indykacyjnych, jak i  właściwych każdy z nas może oddać głos na siebie.

 

7. Czy jeśli głosowałem w wyborach indykacyjnych, nie muszę już głosować w poniedziałek?

Musisz. Głos oddany w czwartek lub piątek wyraża tylko wolę umieszczenia wybranej przez Ciebie osoby na liście kandydatów, spośród których w poniedziałek wybrani zostaną przedstawiciele do Wydziałowych Kolegiów Elektorów.

Wyniki zarówno wyborów indykacyjnych, jak i właściwych, będą ważne tylko pod warunkiem udziału powyżej 50% studentów każdego z Wydziałów, dlatego bardzo ważne jest abyś oddał głos w obu głosowaniach.

 

8. Co muszę zrobić aby oddać głos?

Każdy ze studentów przed otrzymaniem karty do głosowania będzie musiał: podpisać się na liście uczestników spotkania wyborczego (1 podpis), pokwitować odbiór karty do głosowania (2 podpis) oraz zaznaczyć fakt złożenia głosu we właściwej dla swojego Wydziału urnie (3 podpis).

Bardzo ważne abyście w dniu wyborów mieli ze sobą ważną legitymację studencką, bo bez niej nie będziecie mogli oddać głosu.

 

9. Zostałem wybrany elektorem, co dalej?

Pierwszym zadaniem wydziałowych kolegiów elektorów będzie wybór Rektora AT, który odbędzie się w dn. 20 marca 2016 r.

Każdy z elektorów studenckich będzie mógł oddać 1 głos.

Elektorzy wybiorą Rektora spośród kandydatów, wyłonionych wcześniej w wyborach indykacyjnych, którzy spełnili warunki formalne oraz wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

10. Na czym polegają wybory indykacyjne na Rektora? Kto bierze w nich udział?

W wyborach indykacyjnych na Rektora, analogicznie do wyborów na kandydatów do przedstawicieli studentów w Wydziałowych Kolegiach Elektorów, udział biorą wszyscy studenci, posiadający ważną legitymację studencką.

Każdy z nas będzie mógł oddać jeden głos na wybraną przez siebie osobę, która jego zdaniem powinna kandydować w wyborach na Rektora AT.

Osoby, które dostaną minimum 15 głosów indykacyjnych, a przy tym spełnią wymogi formalne określone w Regulaminie wyborów na kadencję 2016 – 2020, zostaną wpisane na listę kandydatów na Rektora.