Kurs PIERWSZEJ POMOCY

Samorząd Studencki Akademii Teatralnej zaprasza serdecznie wszystkich studentów do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie PIERWSZEJ POMOCY.

W programie 5-godzinnego szkolenia, prowadzonego przez ratowników medycznych zrzeszonych w Fundacji ANIKAR, znajdą się między innymi:

– aspekt prawny i BHP,
– ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
– ocena stanu poszkodowanego,
– wezwanie pomocy,
– dalsze czynności:
a. poszkodowany nieprzytomny, oddycha
b. poszkodowany nieprzytomny, nie oddycha
c. AED
d. złamania i urazy kręgosłupa
e. krwotoki
f. oparzenia
g . inne stany chorobowe

Szkolenie odbędzie się w któryś z kwietniowych dni weekendowych – termin do ustalenia z grupą zgłoszoną do programu. Szkolenie będzie bezpłatne.

Maksymalna wielkość grupy: 20 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia (prosimy podać: imię, nazwisko, wydział oraz rok studiów) należy wysyłać na adres:

pierwszapomoc.at@gmail.com