KORONAWIRUS

KOMUNIKAT REKTORA Z DNIA 24 KWIETNIA 2020 R.

  1. Komunikat rektora z dnia 16.04.2020 r.
  2. Wniosek o zapomogę – do edycji

Wnioski o zapomogę przesyłamy na na adres mailowy: zapomogi.COVID@e-at.edu.pl

WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY

Zarządzenie Rektora nr 21/2020 w sprawie utworzenia oraz nadania Regulaminu Własnemu Funduszowi Stypendialnemu

Wniosek o stypendium z funduszu własnego – do edycji

Wnioski o stypendium z funduszu własnego przesyłamy na adres:

biuro.kanclerza@e-at.edu.pl