WYBORY 2020

Koleżanki i koledzy,

przez nami Ważny czas. Wkrótce odbędą się wybory władz na kolejną kadencję: 2020-2024. Będziemy wybierać rektora oraz naszych reprezentantów w senacie uczelni.

Społeczność akademicka jest podzielona na kilka grup. Każda z tych grup wybiera spośród siebie elektorów, którzy w ostatecznych wyborach będą głosować na konkretnych kandydatów.

My jako grupa studentów również musimy wybrać spośród nas grupę elektorów. Studenci każdego kierunku wybierają swoich elektorów, ze swojego kierunku. Zrobimy to w dwóch etapach. Łącznie, ze wszystkich kierunków w Warszawie oraz w Białymstoku wybierzemy prawdopodobnie 10 elektorów.

Etap 1 – 21 STYCZNIA w godzinach 9:00 – 16:00

Każdy student na karcie do głosowania na prawo wpisać imię i nazwisko swojego kandydata na elektora. Po zliczeniu głosów, wszyscy kandydaci, którzy zostali zgłoszeni przez co najmniej 3 osoby i wyrażą zgodę na kandydowanie stają się kandydatami na elektora. Żeby wybory były ważne, swoich kandydatów musi zgłosić co najmniej połowa studentów.

Etap 2 – 23 STYCZNIA w godzinach 9:00 – 16:00

Na karcie do głosowania znajdą się nazwiska kandydatów, którzy zostali zgłoszeni w 1 etapie i wyrazili zgodę na kandydowanie. Będziemy również głosować kierunkami, tzn. studenci danego kierunku otrzymują kartę z nazwiskami kandydatów z ich kierunku. Otrzymacie również dokładną instrukcję przy ilu nazwiskach możecie postawić krzyżyk. Będzie to zależało od kierunku, na którym jesteście. Każdy z kierunków będzie wybierać inną liczbę elektorów. Żeby wybory były ważne musi w nich wziąć udział co najmniej połowa studentów.