Dom Studencki

Miejsce w Domu Studenckim

  • Miejsce w Domu Studenckim może otrzymać student, któremu codzienny dojazd do Akademii uniemożliwiałby albo znacząco utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
  • W przypadku gdy liczba studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim jest większa od ilości miejsc w domu studenckim, a sytuacja ubiegających się studentów jest porównywalna, przy przyznawaniu miejsca w domu studenckim może być brana pod uwagę kolejność złożenia wniosku.
  • Student może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenckim małżonka i dziecka.
  • Wnioski o miejsce w domu studenckim rozpatruje Rektor.
  • Wzór wniosku znajdziesz w Dokumentach.
  • W roku akademickim 2014/2015 studenci Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza będą kwaterowani w Domu Studenckim Szkoły Głównej Handlowej.