Wybory uzupełniające studentów do Senatu AT i Rad Wydziałów

Uwaga!

Kontynuujemy wybory do Senatu i Rad Wydziałów.

Możesz stać się przedstawicielem studentów w najważniejszych organach Akademii!

Pobierz i wydrukuj wzór karty

(w jednym pliku znajdują się karty dla kandydatów do Rad Wydziałów i Senatu)

 

Aby zostać kandydatem, należy:

  1. Pobrać lub odebrać od przedstawiciela Samorządu wzór karty,
  2. Zebrać odpowiednią ilość podpisów (informacje poniżej) osób popierających Twoją kandydaturę,
  3. Podpisać się, potwierdzając tym samym swoją zgodę na kandydowanie,
  4. Złożyć wypełnioną kartę do przedstawiciela Samorządu (np. starosty, senatora itd.) do poniedziałku 28 maja.

Wyboru dokona Konwent 29 maja.

Ilość wymaganych podpisów:

Kandydatura do Senatu AT

  • 20 studentów Akademii Teatralnej lub 5 członków Konwentu

Kandydatura do Rady Wydziału

  • WA: 24 studentów,
  • WR: 7 studentów,
  • WOT: 36 studentów

wydziału, na którym studiuje kandydat.

Nie zwlekaj! Zostań przedstawicielem studentów!

Pełne informacje o wyborach znajdują się w poprzednim ogłoszeniu.

 Zainteresowanych odsyłamy do lektury Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów AT, a pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres do przedstawicieli Samorządu lub na adres samorzad@at.edu.pl.