Wybory 2012

Wybory uzupełniające studentów do Senatu AT i Rad Wydziałów

Spotkanie Konwentu Samorządowego – wtorek 15.05.2012

Wybory przedstawicieli studenckich – Rady Wydziałów i Senat

Wybory rektora – 18 marca 2012

Wyniki wyborów elektorów studenckich

Zostań elektorem studenckim!