Wybory przedstawicieli studenckich – Rady Wydziałów i Senat

Informacje

Rozpoczyna się nowa kadencja Senatu i Rad Wydziałów. W związku z tym będziemy wybierać naszych przedstawicieli w tych organach.

Liczba przedstawicieli:

 • Rady wydziału:
  WA, WR, WSL -3 studentów,
  WOT – 2 studentów.
 • Senat AT: 7 studentów.

Przebieg wyborów

 1. Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli studenckich dokonuje:
  do RADY WYDZIAŁU: minimum 30% studentów danego Wydziału (WA – 24 osoby, WR – 7 osób, WSL – 24 osoby, WOT – 36 osób),
  do SENATU: minimum 5 członków Konwentu (starostowie i senatorowie) lub 20 studentów Akademii.
 2. Podstawą jest lista z podpisami osób go popierających oraz pisemne oświadczenie zgłaszanego studenta, w którym wyraża on zgodę na kandydowanie.
  Odnośnik do wzoru karty znajduje się poniżej. Można również sporządzić wzór samodzielnie, musi jednak zawierać wszystkie niezbędne elementy (imię i nazwisko kandydata, wydział, na którym student studiuje, czytelne podpisy osób popierających oraz formuła „Wyrażam zgodę na kandydowanie na senatora studenckiego Akademii Teatralnej/ przedstawiciela do Rady Wydziału (tu nazwa wydziału).” wraz z podpisem kandydata.
 3. Wypełnione i podpisane karty składamy do poniedziałku, 14 maja do przedstawicieli Samorządu: Marszałka Konwentu (Krzysiek Kwiatkowski), Przewodniczącego Samorządu (Kuba Niżniowski) lub Wiceprzewodniczących (Basia Wiśniewska i Filip Kosior).
 4. Wyboru dokona Konwent Samorządowy 15 maja 2012 r., a wyniki poda do wiadomości publicznej – na stronie internetowej oraz w gablocie Samorządu.

 Pobierz i wydrukuj wzór karty

(w jednym pliku znajdują się karty dla kandydatów do Rad Wydziałów i Senatu)

 

Zainteresowanych odsyłamy do lektury Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów AT, a pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres do przedstawicieli Samorządu lub na adres samorzad@at.edu.pl.