Zgłoszenia do Dziekanki – ostatnia szansa do 30 sierpnia

Jeszcze do 30 sierpnia istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim „Dziekanka”. Wniosek (do pobrania z naszej strony) należy złożyć w rektoracie AT.