Konsultacje społeczne – młodzież w UE

PSRPParlament Studentów RP (oraz nasz Samorząd :) zaprasza do uczestnictwa w dialogu usystematyzowanym Unii Europejskiej. Dialog usystematyzowany jest narzędziem komunikacji między młodzieżą w UE a decydentami politycznymi.

 ,,Usystematyzowanie” dialogu polega między innymi na podzieleniu go na cykle i rundy oraz wyznaczenie głównych aktorów. Cykl odpowiada 18 miesiącom trio prezydencji, a runda to pół roku kiedy jeden kraj ma przewodnią funkcję w Radzie Unii Europejskiej. Każdy z cykli opiera się o temat przewodni, a każda runda o temat szczegółowy.

Tematem ogólnym trio Polska – Dania – Cypr jest Uczestnictwo młodzieży w życiu społecznych i demokratycznym Europy.

W związku z tym przygotowano ankiety, które są jedną z form konsultacji społecznych, do których wypełnienia zachęcamy wszystkich zainteresowanych. Dzięki temu możemy mieć wpływ na kształt działań na poziomie europejskim.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet: