Oświadczenia do stypendiów

Od dziś można już pobrać oświadczenia, potrzebne do wniosków o stypendium socjalne.

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym dotyczy sytuacji, które są wyszczególnione we wniosku o stypendium socjalne. Dotyczą otrzymywania świadczeń alimentacyjnych, osiągania dochodu z gospodarstwa domowego i innych nieopodatkowanych dochodów.

Oświadczenie o zakwaterowaniu przyda się osobom, które chcą otrzymać dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego. Chodzi o wskazanie obecnego zakwaterowania (np. w domu studenckim lub w wynajmowanym mieszkaniu).

Obok nich znajdziecie oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku lub więcej niż jednym wydziale, obecne już wcześniej – trzeba je dołączyć do każdego wniosku o zapomogę lub którekolwiek ze stypendiów.

Te i inne dokumenty są już dostępne na naszej stronie. Mamy nadzieję, że ułatwi to Wam ubieganie się o stypendia :)

 

Przypominamy, że wniosek o stypendium socjalne, specjalne dla niepełnosprawnych i zapomogi składamy do wydziałowych komisji stypendialnych do 30 listopada. Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów powinny spłynąć do rektoratu do 14 listopada.

Udanego weekendu!