Stypendium Socjalne

Uwaga studenci ubiegający się o stypendium socjalne:

  • Dochód przypadający na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 850,20 zł.
  • Wniosek można złożyć w każdym momencie roku. Jeżeli jednak zrobisz to do 4 listopada otrzymasz stypendium za cały rok akademicki. W innym przypadku studentowi nie przysługuje wyrównanie.
  • Wnioski rozpatrują wydziałowe komisje stypendialne.
  • Możesz wnioskować o dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego. Wystarczy zaznaczyć to we wniosku. Ta forma pomocy zastępuje dawne stypendium mieszkaniowe.
  • Wzory wniosków i regulamin przyznawania pomocy materialnej można znaleźć na stronie internetowej Akademii w zakładce ” Stypendia” oraz naszym dziale DOKUMENTY