Zmiany w stypendiach 2014/2015 – najważniejsze informacje

Informowaliśmy już o zmianach w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej (polecamy jego pełną lekturę). Opublikowaliśmy także aktualne wnioski o stypendia i oświadczenia (pełna ich lista wraz z plikami do pobrania znajduje się w dziale Dokumenty). Dziś publikujemy:

Zmiany, na które warto zwrócić uwagę:

  • Daty związane z terminem składania wniosków o stypendium rektora,
  • Konieczność potwierdzenia średniej ocen we wniosku o stypendium rektora (podpis pracownika dziekanatu lub zaświadczenie z uczelni, w której ukończyło się poprzedni rok akademicki – jeśli była to uczelnia inna niż Akademia Teatralna),
  • Obowiązująca kwota dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, która dotyczy stypendium socjalnego (do 31.10 nie może przekroczyć 850,20 zł, od 01.11 próg będzie wynosił 895,70 zł).

Zasady przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2014/15 są przedstawione we wspomnianym Zarządzeniu Rektora.

Mamy nadzieję, że powyższe artykuły i dokumenty rozwieją wszelkie wątpliwości. Zawsze można jednak zwracać się do komisji stypendialnych (w sprawie stypendium socjalnego, dodatku mieszkaniowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi) lub kierować pytania pod adres samorzad@at.edu.pl.